• عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1397/03/24 ساعت 03:40

    یه آن فک کردم #عید_فطر شده. حدود پنج تایی صدای شلیک اومد که نفهمیدم منور زدن یا چیز دیگه. هرچی آسمون رو دیدم دنبال نورافشانی چیزی نبود. کسی همچین صدایی شنید؟