• داریم آماده می‌شیم برای رونمایی از محصول جدید. یک ماهه گروه چندنفره‌مون وارد فاز اجرایی شده و تا چندساعت دیگه از یک «تاکسِ» تازه در امتداد آرت‌تاکس رونمایی می‌کنیم.