• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/24 ساعت 15:33

    اسد:هیچ یگان نظامی ایرانی در سوریه وجود ندارد و مستشاران ایرانی در #سوریه حضور دارند، چرا که سوریه روابط دیرینه با #ایران حتی قبل از جنگ دارد و دو طرف روابط نظامی مستحکمی دارند. هیچ مانعی برای تاسیس پایگاه‌های نظامی ایرانی در سوریه همانند روسیه وجود ندارد.