• اولین و دومین صادر کننده نفت جهان تا دقایقی دیگر دیدار افتتاحیه جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ را برگزار می‌کنند. #روسیه و #عربستان امروز در مسکو با هم رقابت می‌کنند و هفته آینده در وین برای بالا بردن تولید نفت بنا دارند با هم همکاری کنند. #نفت و #فوتبال دوباره به هم رسیده اند.