• من از بچگی طرفدار ایتالیا بودم الان که نیست خیلی ناراحتم اصلا مگه جام جهانی بدون ایتالیا میشه طرفداری ایتالیا کوت کنن الان که ایتالیا نیست تیم محبوبشون کیه شاید منم به نتیجه برسم