• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1397/03/24 ساعت 10:24

    اینهم جالب است و از تبعات ملاقات ترامپ و اون! این سلسله سر دراز دارد! در آستانه آغاز بازیهای جام جهانی فعلا" توپ در زمین ترامپ است! https://www.khabaronline.ir/detail/۷۸۳۳۸۷/weblog/tajik …