• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/03/24 ساعت 10:52

    #بشار_اسد:روابط ما با #ایران راهبردی است/هیچ یگان نظامی ایرانی در سوریه وجود ندارد/هیچ مانعی برای تاسیس پایگاههای ایرانی در سوریه همانند روسیه وجود ندارد و اگر ایران بخواهد در #سوریه پایگاه نظامی تاسیس کند،دمشق موافقت خواهد کرد/بزودی به ایران سفر خواهم کرد http://tn.ai/۱۷۴۹۴۳۶