• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/03/24 ساعت 09:25

    رییس جمهوری: بزرگترین غم برای یک کشور این است که مرجع ملت، رسانه خارجی باشد