• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/03/24 ساعت 11:53

    اوضاع سدها و رودخانه‌های بزرگ کشور/ اردیبهشت ٤٠ میلیمتر #باران بارید، یعنی دو برابر پارسال، اما در کل کشور #بارش ١٦٦ میلیمتری ثبت شد که ٢٨ درصد کمتر از سال قبل است