• اون بازی کذایی با آرژانتین. آخ از اون بازی. هنوزم وقتی می‌بینیم‌ش دل‌مون می‌خواد داور رأس دقیقه‌ی ۹۰ سوت رو بزنه و هیچ‌وقت پای مسی به اون توپ نرسه. اما مسی هربار شوت‌ش رو می‌زنه و گزارش‌گر انگلیسی، که می‌گه «گل … و قلب ایران می‌شکنه».