• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/24 ساعت 05:23

    پروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى که در سرایم درآید و بر مردان و زنان با ایمان ببخشاى و جز بر هلاکت ستمگران میفزاى (۲۸) #یک_جزء_یک_نکته