• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/24 ساعت 21:52

    نام و یاد قانعی راد در سپهر جامعه شناسی ایرانی برجا خواهد ماند. او خوب آموخت، سخت کوشید، فراوان احترام آفرید و صادقانه و شجاعانه هشدار داد.