• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/03/24 ساعت 13:32

    اصلاحیه!! حال و هوای دانشگاه ما در روزهای پس از ۲۴ خرداد ۹۲ به روایت پست فیس بوکی من در آن روزها؛ https://www.facebook.com/masadegh/posts/۶۲۲۸۲۷۲۰۱۰۶۱۲۲۹ …