• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/03/24 ساعت 03:05

    در جلسه‌ای با @Alirabiei_ir در مورد رفع موانع بیمه‌ای کسب و کارهای نوپا از طریق طرح #کار_آفرین به راهکار اجرایی رسیدیم. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب دولت، تسهیلاتی را برای این کسب و کارها در نظر خواهد گرفت.