• حسین انتظامی   h_entezami@

    1397/03/24 ساعت 01:53

    بیان گزاره‌های تاریخ به زبان هنر، تولید بومی، رونق اقتصاد هنر، کارآفرینی در بخش خصوصی، سرگرمی سازی برای خانواده ایرانی و … همه اینها را باید در دوشنبه‌های #سریال_شهرزاد دریافت. خداقوت به #حسن_فتحی و همه هنرمندان و عوامل تولید سریال شهرزاد