• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/24 ساعت 15:37

    توئیت دیروز من درباب #گرانی سکه و #فطریه که اشاره‌ و‌اعتراض و نگرانی واضح به وضعیت پیش رو بود نه اطهار نظر فقهی، مجدد به عده‌یی یادآوری کرد من پول‌ها و کمکهای #زلزله_زدگان_کرمانشاه را دزدیدم کافه زدم!میشه برای حمله به یه چیز تازه فکر کنین؟!این دیگه از مُد افتاد! والا !!!