• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/03/24 ساعت 17:57

    توصیف غیرواقعی #اقتصاد کشور توسط تیم اقتصادی #دولت، آن هم در شرایطی که مردم به عینه مشکلات را می‌بینند و نجیبانه تحمل می‌کنند، جز زوال سرمایه اجتماعی و تعمیق شکاف دولت - ملت چه عایدی دارد؟ با مردم صادقانه گفتگو کنید و از آن‌ها کمک بخواهید.