• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/24 ساعت 10:37

    گویا بمباران مجلس یک تصمیم فی‌البداهه بود که افسران نظامی در میانۀ ماجرا گرفتند. حکومت مرکزی در سن‌پترزبورگ دربارۀ چنین مداخله‌های تندوتیزی در امور ایران مردد بود. به همین خاطر است که پس از واقعۀ مجلس، #روسیه تقاضاهای شاه قاجار برای حمایت را نادیده گرفت.