• تیم ملی فوتبال ایران   TeamMelliIran@

    1397/03/23 ساعت 10:55

    جوایز نقدیِ فیفا برای تیم‌های اول تا چهام در جام جهانی: اول: ٣٨میلیون دلار دوم: ٢٨میلیون دلار سوم: ٢۴میلیون درلار چهارم: ٢٢میلیون دلار