• سیدحسین نقوی حسینی   dr_naghavy@

    1397/03/23 ساعت 12:32

    آقای رئیس جمهور: شما در مقابل گرانی‌های لجام گسیخته ، بی ثباتی بازار ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش قیمت سکّه بدون افزایش قیمت طلا مسئولید.