• مهراب قاسم خانی   mehrabghasemkh1@

    1397/03/23 ساعت 17:20

    به نظرم بهتره زود‌تر از ایشون و متجاوزین معذرت بخواهیم، همینطورى پیش بره رومون تو روى هم باز میشه، قشنگ نیست.