• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/03/23 ساعت 11:53

    «جلال‌پور: دولت باید واقعیت‌های اقتصادی را برای مردم تشریح کند»
    #توافق_هسته_ای #تحریم_اقتصادی #برجام http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪ac٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪be٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪af-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۹٪db٪۸c٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪db٪۸c-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪aa٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷/ …