• مسولان محترم لطفا بفرمایید این حباب لعنتی طلا،ارز،خونه،ماشین و سکه کی میترکه ؟؟ این حباب گویا حالا حالاها ترکیدنی نیست و به جاش ما داریم میترکیم از غم و درد و استرس