• مجتبی ذوالنور   zonnour@

    1397/03/23 ساعت 00:37

    شما شعار قانون اساسی سردادید؛ الان چند هفته از مهلت قانونی گذشته، در مقابل #قانون تمکین نمی‌کنید و نمایندگان خود را برای پاسخ به نمایندگان مجلس معرفی نمی‌کنید.