• وحید یامین پور   yaminpour@

    1397/03/23 ساعت 00:06

    حجت الاسلام احمد مازنی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.