• اسماعیل معنوی   e_manavi@

    1397/03/23 ساعت 03:56

    ۲ تن از ماموران نیروی انتظامی رامشیر در حال انتقال متهمان به زندان رامهرمز بودند که برادر متهم شرور این ۲ مامور را مورد اصابت گلوله قرار داد. گروهبان یکم نوید_حقیقت_شناس با وجود اصابت ۴ گلوله به وی متهمان را با همان خودرو به زندان تحویل داد و اجازه فراری دادن متهم را نداد.