• پرویز اسماعیلی   EsmaeiliParviz@

    1397/03/23 ساعت 11:17

    سایت #مشرق بنده وآقای حسین پور(از نهاد ریاست جمهوری)را صرفا به استناد یک جدول،«توریست هایی که باپول بیت المال عازم روسیه هستند» معرفی کرده است. کاش این عزیزان روزه دار قبل از افشاگری! سوال می‌کردند، تا پاسخ دهم که درهمین ایام برنامه‌های دیگری داریم و مسافر #روسیه نبوده و نیستیم.