• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/23 ساعت 10:12

    براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده با تأکید رئیس جمهوری، مقرر شد پیش از عید فطر همه حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین یارانه‌ها پرداخت شود؛ البته رقم بسیار سنگینی خواهد بود اما تأکید رئیس جمهوری بود که همه امکانات را بسیج کنیم و این کار را انجام دهیم