• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:08

    منطق این مصوبه ظاهرا 'صرفه جویی' و 'افزایش کیفیت' بوده، در حالی که بسیاری از این مراکز درآمدزا و کارآفرین بوده و باری بر دوش بودجه دولت نداشتند و کیفیت آموزش در آنها از مراکز خصوصی بالاتر بوده است. /۳