• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/03/23 ساعت 21:19

    شهرداری تهران: متولی تابلوی میدان ولیعصر، شهرداری نیست و موسسه فرهنگی رسانه‌ای اوج منتسب به سپاه متولی آن است. ضرغامی، رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران: محتوای این بیلبورد در اختیار سازمان اوج و با هماهنگی شهرداری است و مربوط به قومیت بازیکنان حاضر در تیم ملی فوتبال است ایرنا