• بر اساس ابلاغیه وزیر نفت، دریافت و قبول هزینه سفر و اقامت، در داخل و خارج کشور، از غیر از شرکت‌های متبوع و‌ جز در مواردی که در فرم ماموریت به صراحت قید شده و یا در قراردادها ذکر شده، ممنوع است./۳