• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/23 ساعت 18:44

    به یکی از اعضای محترم شورای شهر تهران پیام داده‌ام که چگونه می‌توانم شما را ملاقات کنم برای طرح یک معضل مهم فرهنگی؟ و این عینا جواب ایشان : از طریق این کانال تلگرام می‌توانید اخبار شورای شهر را پیگیری کنید و یک ادرس تلگرامی برایم فرستاده !