• مجتبی ذوالنور   zonnour@

    1397/03/23 ساعت 00:37

    سوال ما این نبود که چرا مشکل این افراد را حل نمی‌کنید؛ سؤال ما این است که چرا بر اثر سوء‌نظارت و عدم انجام وظایف دستگاه‌های نظارتی چنین گردابی برای مردم ایجاد شد که بقیه مردم کشور هم باید تاوان دهند؟