• ایلان ماسک با تأیید تعدیل ۹ درصد از کارکنان #تسلا اعلام کرد که این اقدام در خط تولید مدل ۳ تأثیرگذار نخواهد بود