• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1397/03/23 ساعت 05:01

    تعویق تصویب FATF# درمجلس موجب خواهدشد که ایران ظرف چندهفته آینده در لیست‌سیاه و موردشدیدترین محدودیت‌های بانکی بین‌المللى قرار بگیرد و نتواند ارز حاصل از فروش نفت را واردکشورکند.اگر چنین بشود جهان به کام #کاسبان_تحریم که دارای منافع مشترک با باندهاى قاچاق و تبه‌کاری هستند می‌شود.