• روزنامه هفت صبح   7sobh@

    1397/03/23 ساعت 14:05

    دبیر اتحادیه فروشندگان #خودرو می‌گوید کنترل و نظارت بر فعالیت سرشاخه‌های عرضه کننده خودرو و جلوگیری از احتکار این کالا، ​­­راهکار ایجاد آرامش در بازار خودرو است. متن کامل : http://۷sobh.com/id/۲۱۵۰۴۷