• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:08

    وقتی هیچ تحقیق و گزارش مستندی درباره کیفیت این مراکز منتشر نشده، چطور به صورت فله‌ای ناگهان ۳۰۰ مرکز را تعطیل می‌کنند؟ چرا بجای تقویت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی همه مراکز باید تعطیل شوند؟ واقعا در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی این مصوبه چه ضرورتی داشته است؟ /۴