• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/03/23 ساعت 20:41

    مدیر اجرایی او ام وی:این شرکت قصد دارد مطالعات لرزه نگاری را در ایران به سرانجام برساند اما طرح‌های بیشتری دنبال نخواهد کرد/خطر #تحریم‌های آمریکا برای این شرکت بیشتر از ضمانت‌های اتحادیه اروپا است و به همین دلیل نمی‌توان به فعالیت در ایران ادامه داد