• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:12

    قاعدتا ذینفع اصلی موسسات آموزش عالی خصوصی هستند. و عجیب که معاون وزیر علوم که گفته می‌شود مغز متفکر و پیگیر اصلی تصویب این مصوبه بوده خودش عضو موسس یک موسسه آموزش عالی و مرکز علمی کاربردی خصوصی بوده‌است. /۶