• سرویس تاکسی اینترنتی #اسنپ پس از قطع ارتباط API سرویس نقشه‌ی #گوگل برای سایت‌های ایرانی با دامنه‌ی ir‌، اقدام به ارائه‌ی نقشه بومی خود کرده است