• در حال حاضر اپلیکیشن اسنپ هنوز با مشکل مواجه نشده و مشکل وب‌اپلیکیشن نیز به‌طور موقت حل شده است. حسین مرادقلی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک وب‌اپلیکیشن و پنل سازمانی اسنپ به نقشه داخلی این سرویس مهاجرت خواهند کرد. مطالعه خبر در