• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   IRTRrayzany@

    1397/03/23 ساعت 17:36

    نظر مراجع تقلید درباره میزان فطریه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و آیات عظام مکارم‌شیرازی، صافی‌گلپایگانی، نوری‌همدانی، علوی‌گرگانی، شبیری‌زنجانی، سبحانی، سیستانی، وحیدخراسانی و جوادی‌آملی نظر خود را درباره مبلغ فطریه اعلام کردند.