• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/03/23 ساعت 18:48

    سال گذشته درباره پیام‌های تهدید آمیز به نمایندگان مطلبی در اینجا نوشتم شکایت کردند که به رییس مجلس توهین شده و حکم به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان کردند الان خود نمایندگان مثل آقای تابش از تشکیلاتی که پیام‌های تهدید آمیز ارسال می‌کنند حرف می‌زنند