• روزنامه هفت صبح   7sobh@

    1397/03/23 ساعت 15:23

    مجلس نمایندگان #کانادا با اکثریت آرا خواستار توقف مذاکره با #ایران برای از سرگیری مناسبات دیپلماتیک شد. متن کامل : http://۷sobh.com/id/۲۱۵۰۶۴