• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/23 ساعت 14:25

    شرایط #تجمعات_اعتراضی؛ اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور به سوال‌ها و ابهام‌های تجمعات قانونی مردم پاسخ داد. احمد مسجد جامعی: آزادی پس از تجمع اعتراضی باید تضمین شود http://www.iran-newspaper.com/?nid=۶۸۰۱&pid=۲۱&type=۰ …