• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/03/23 ساعت 23:31

    با رای ۱۷۵ کشور عضو سازمان ملل متحد، #ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی پس از ۱۶ سال به مدت سه سال به عضویت «شورای اقتصادی و اجتماعی» آن سازمان، موسوم به اکوسوک، انتخاب شد.