• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:48

    برای پاسخ به شبهات و حفظ آبرو، معاون آموزشی وزیر جلسه مصاحبه مطبوعاتی برگزار می‌کند. با زبان روزه می‌گوید به دلیل مصوبه شورای عالی قانونا ملزم به حذف رشته‌ها بودیم. دروغ است. می.گوید دانشگاه صدا و سیما مستثنی شد و همه رشته‌ها برگشت. دروغ است. ماه رمضان است. /۲۰