• حالا گیریم که نه، نامه می‌زنید به کمیته داوران، آقای اصفهانیان براتون عوضش می‌کنن؟ یا به روحانی می‌گین به اردوغان نامه بزنه و فلان؟