• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1397/03/23 ساعت 17:57

    سلام. ما وضعمان خیلی فرق میکند. امریکا حاضر است به کره شمالی امتیاز بدهد ولی به ما نه! در عین حال ما هم از منظر حکومت و سیاست و هم موقعیت و تاثیر گذاریمان بر منطقه و جهان با کره شمالی متفاوت هستیم. در عین حال فراهم کردن زمینه‌های تعامل با امریکا منتفی نیست و نکات شما هم درسته.