• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/03/23 ساعت 15:46

    شاید ما هم یک پیام رسان مشتی به نام «مش گرام» راه اندازی کردیم! لال از دنیا نری صلوات فرست !